Informal Translations from the Publications of The Christian Science Publishing Society

 • Pokonywanie kultury strachu (lipca 19 2012)
  English title: Overcoming the culture of fear
  Originally published by The Christian Science Publishing Society
 • Czym właściwie jest Chrześcijańska Nauka? (kwietnia 09 2012)
  English title: Just what is Christian Science?
  Originally published by The Christian Science Publishing Society
 • Wywiad z byłym alkoholikiem (marca 22 2011)
  English title: An interview with a former alcoholic
  Originally published in the Christian Science Sentinel, grudnia 28 1974
 • Bądź szcęśliwy! (marca 21 2011)
  English title: Be happy!
  Originally published in The Christian Science Monitor, marca 04 1966
 • Jesteś potrzebny! (marca 21 2011)
  English title: You are needed!
  Originally published in The Christian Science Monitor, czerwca 04 1965
 • Tylko Bóg klasyfikuje człowieka (marca 21 2011)
  English: God alone classifies man
  Originally published in The Christian Science Monitor, grudnia 02 1966
 • Spróbuj czułością (marca 21 2011)
  English title: Try tenderness
  Originally published in The Christian Science Monitor, września 02 1966
 • Prawdziwe zaopatrzenie jest duchowe (marca 21 2011)
  English title: True supply is spiritual
  Originally published in The Christian Science Monitor, września 04 1964
 • Kochać nieprzyjaciół? (marca 21 2011)
  English title: Love enemies?
  Originally published in The Christian Science Monitor, czerwca 03 1966
 • „Gotowy do przebaczenia” (marca 21 2011)
  English title: "Ready to forgive"
  Originally published in The Christian Science Monitor, grudnia 04 1964
 • Wąż na murze ogrodowym (marca 10 2011)
  English title: The snake on the garden wall
  Originally published in The Christian Science Journal, kwietnia 1981
 • Nie bądź pod wrażeniem choroby! (marca 10 2011)
  English title: Don't be impressed by disease!
  Originally published in the Christian Science Sentinel, kwietnia 23 1977
 • „Nie boję się” (marca 08 2011)
  English title: "I am not afraid"
  Originally published in the Christian Science Sentinel, października 06 1980
 • Naukowe twierdzenie bytu (marca 07 2011)
  English title: The Scientific Statement of Being
  Originally published in Science and Health with Key to the Scriptures
 • Modlitwa Pańska z jej duchowym tłumaczeniem (marca 07 2011)
  English title: The Lord's Prayer with its Spiritual Interpretation
  Originally published in Science and Health with Key to the Scriptures
 • Boże Prawo Koordynacji (marca 07 2011)
  English title: God's Law of Adjustment
  Originally published in The Christian Science Journal, stycznia 1916
 • Znać Boga Właściwie (marca 07 2011)
  English title: Knowing God aright
  Originally published in the Christian Science Sentinel, kwietnia 26 1958
 • Złóż wszelką swoją troskę na Boga (lutego 01 2011)
  English title: Cast all your care on God
  Originally published in The Christian Science Monitor, maja 02 1997
 • Pozostałych dziewięciu (lutego 01 2011)
  English title: The remaining nine
  Originally published in The Christian Science Monitor, lutego 14 2001
 • Prawda o duchach (lutego 01 2011)
  English title: The truth about ghosts
  Originally published in The Christian Science Monitor, lutego 02 2001
 • Jedność –gdziekolwiek jesteś (lutego 01 2011)
  English title: Unity - wherever you are
  Originally published in The Christian Science Monitor, marca 03 1999
 • Uzdrawianie z choroby (lutego 01 2011)
  English title: Healing of diseases
  Originally published in The Christian Science Monitor, kwietnia 01 1998
 • Polityka a sprawiedliwy rząd (lutego 01 2011)
  English title: Politics and fair government
  Originally published in The Christian Science Monitor, maja 29 1996
 • Jak pokonywać zniechęcenie? (lutego 01 2011)
  English title: How to overcome discouragement
  Originally published in The Christian Science Monitor, maja 30 1995
 • Demokracja a Królestwo Boga (lutego 01 2011)
  English title: Democracy and God's kingdom
  Originally published in The Christian Science Monitor, lutego 26 1992
 • Świadomość tego, kim naprawdę jesteśmy, przynosi uzdrowienie (lutego 01 2011)
  English title: Knowing who we are, heals
  Originally published in The Christian Science Monitor, kwietnia 28 1998

« Return to the language list